• +(40) 770 979 052

  • mail@trendasig.ro

  • Str. Mircea cel Batran Nr. 124, Constanta

Termeni și condiții de utilizare a site-ului  www.trendasig.ro
   
    Vă rugăm să parcurgeți cu atenție următorii termeni și condiții de utilizare a site-ului www.trendasig.ro  
 Acordul privind Termenii şi Condiţiile de utilizare reprezintă o convenţie cu caracter obligatoriu, realizată între Utilizator/Consumator, personal sau în numele unei terţe entităţi şi S.C. Trend Asig S.R.L., cod de înregistrare fiscală 39748288, str. Mircea cel Bătrân, nr. 124, localitatea Constanța, România, e-mail: mail@trendasig.ro, Broker Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cod Registrul Brokerilor de Asigurare 502480, privind condiţiile accesului şi utilizării serviciilor de asigurare a soluţiei www.trendasig.ro denumită în continuare "SITE".
Aspecte generale privind site-ul  
În cuprinsul acestor Termeni și Condiții, prin următorii termeni folosiți se va înțelege:   
• SITE - întreg conținutul ce poate fi accesat la adresa de internet www.trendasig.ro , incluzând dar fără a se limita la totalitatea paginilor generate de browser-ul de internet, a folderelor și a fisierelor ( inclusiv text, imagini, scripturi ) existente la adresa respectivă.   
• UTILIZATOR - orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul www.trendasig.ro   
• VANZATOR - S.C. Trend Asig S.R.L. - emițător de polițe in numele societăților de asigurare, persoană juridică română, cu sediul social in Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 24, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Codul unic de înregistrare fiscală 39748288, având Codul cu nr. 502480 în Registrul Brokerilor de Asigurare, sau orice partener care promovează/vinde bunuri sau servicii prin intermediul site-ului www.trendasig.ro   
• CUMPARATOR - persoană fizică, juridică sau orice entitate juridică care efectuează o comandă prin intermediul site-ului www.trendasig.ro   
• COMANDA - document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător, prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului, intenția sa de a achiziționa bunuri și servicii de pe site   
• SPECIFICAȚII - toate descrierile și detaliile care țin de bunurile și serviciile, așa cum sunt acestea precizate în comandă sau pe site   
• CONT - secțiunea din site protejata printr-o adresa de e-mail și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client/cumpărător   
• PAROLA - un șir de caractere folosit pentru identificarea utilizatorului, stabilit de utilizator în scopul obținerii accesului autorizat la serviciile de pe site   
• INREGISTRARE - acțiunea realizată de utilizator în cadrul căreia, pe baza unui set de informații introduse de utilizator (nume, prenume, email, parolă), i se va crea un cont pe www.trendasig.ro, ceea ce îi va permite achiziția de asigurări online   
• AUTENTIFICARE - identificarea pe pagina www.trendasig.ro a utilizatorului respectiv, prin introducerea adresei de email și a parolei, folosite la crearea contului, în momentul în care și l-a creat personal   
• CAMPANIE - acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de bunuri și/sau servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către vânzător.   
• CONTRACT LA DISTANȚĂ - contractul de furnizare de servicii financiare încheiat între prestatorul de servicii și asigurat, în cadrul unui sistem de vânzare la distanță sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de către prestatorul de servicii care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță;
• CALCUL/CALCULAȚIE - calcularea estimativă a prețului asigurării pe baza datelor oferite de utilizator, fără a fi necesară autentificarea acestuia.   
• OFERTĂ - documentul emis de trendasig.ro, în baza informațiilor necesare încheierii unui contract de asigurare, furnizate de utilizator, care conține informații prevăzute la punctul d), art. 7/ Norma 15/2015   
• PRESTAREA SERVICIILOR PE CALE ELECTRONICĂ - efectuarea serviciilor, care au loc prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuală a utilizatorului, fără prezența în același timp a părților.        Securitatea site-ului www.trendasig.ro, poate fi folosit doar de persoanele majore și care au capacitatea de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligațiile, săvârșind personal acte juridice. Folosirea site-ului este posibilă dacă browser-ul de internet al utilizatorului are activat Javascript și Cookies.
   Informațiile trimise și primite prin intermediul site-ului trendasig.ro și a aplicațiilor informatice sunt criptate folosind tehnologia Secure Socket Layer (SSL). De asemenea, transmiterea și recepția mesajelor prin poșta electronică se realizează prin canale securizate (SSL/TLS) întotdeauna când celălalt server/client email permite folosirea criptată a protocoalelor de transmisie de date. S.C. Trend Asig S.R.L. deține sisteme complexe de monitorizare a traficului si detecție a unor posibile atacuri sau intruziuni în sistemele informatice. S.C. Trend Asig S.R.L. deține un sistem performant de protecție a infrastructurii IT, de tip firewall.    

    Transferul datelor personale, precum și procesul de autentificare, dacă sunt utilizate, au loc cu ajutorul protocolului de securitate HTTPS care implementează criptarea datelor transmise cu standardul TLS - 2048 biți.    
   Accesul utilizatorilor la conturile create este protejat printr-o adresă de mail și o parolă. S.C. Trend Asig S.R.L. depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor trimise prin folosirea protocolului de securitate numit mai sus. Cu toate acestea, securitatea datelor transferate nu poate fi garantată. De aceea, S.C. Trend Asig S.R.L., deși a implementat măsuri rezonabile de securizare a datelor personale, nu poate garanta securitatea absolută a acestora. S.C. Trend Asig S.R.L. nu poate garanta ca informația pe care utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciile oferite prin intermediul site-ului este la adăpostul infracțiunilor cibernetice. Pe durata transmiterii informației prin Internet, terțe persoane ar putea să o intercepteze. S.C. Trend Asig S.R.L. își declină orice responsabilitate pentru eventualele prejudicii aduse utilizatorilor sau terților prin folosirea neautorizată a informațiilor de pe site.    

   Ca utilizator, ai obligația de a păstra parola într-un loc sigur, fără posibilitatea de a fi folosită de persoane neautorizate.  S.C. Trend Asig S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de transmiterea de către Utilizator a parolei și a adresei de mail către terțe persoane. Ești integral responsabil de informațiile transmise, folosind emailul și parola aferentă. Totodată, ai posibilitatea de a încheia în orice moment utilizarea serviciilor furnizate de S.C. Trend Asig S.R.L. pe cale electronică.

Drepturile de autor

 Drepturile de autor asupra întregului conținut al site-ului aparțin S.C. Trend Asig S.R.L.. Copierea sau reproducerea acestuia fără acordul scris al S.C. Trend Asig S.R.L. este strict interzisă și este supusă sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 8/1996, republicată în Monitorul Oficial nr. 489/14.06.2018.

   În cazul în care în cuprinsul site-ului www.trendasig.ro sunt efectuate referiri către un conținut extern, drepturile de autor aparțin persoanei sau persoanelor indicate în respectivul conținut, conform legii aplicabile.  Denumirea și logo-ul S.C. Trend Asig S.R.L., precum și serviciile oferite prin intermediul site-ului, sunt mărci înregistrate ale S.C. Trend Asig S.R.L. și/sau, după caz, ale companiilor partenere. Folosirea acestora fără acordul expres al titularului contravine legii și constituie infracțiune potrivit Legii nr. 84/1998, republicată 2014.    Eventuala încălcare a drepturilor de autor va fi sesizată folosind adresa mail@trendasig.ro.
  Date cu caracter personal  

 Accesând acest site, îți exprimi acordul că S.C. Trend Asig S.R.L. își rezervă dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în cadrul paginii "Prelucrarea datelor cu caracter personal" a site-ului.

Forța majoră și litigiile

 S.C. Trend Asig S.R.L. nu este responsabil pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în prezentele condiții și termeni de utilizare a site-ului ca rezultat al unei cauze aflate în afara controlului său, cum ar fi cazul fortuit sau forța majoră, ori situațiile în care o terță parte nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile și aceasta afectează modul în care sunt oferite serviciile prin intermediul site-ului www.trendasig.ro.

   Prin accesarea acestui site, accepți ca acest contract care reglementează condițiile de utilizare a site-ului și orice litigiu legat de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile române, iar tu, în calitate de utilizator, admiți să te supui jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României.

Limitarea răspunderii S.C. Trend Asig S.R.L.

   S.C. Trend Asig S.R.L. nu oferă nicio garanție că:   
• serviciul va fi furnizat neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori; orice eventuală eroare de programare va fi imediat corectată;  

• serviciul sau server-ul pe care este găzduit site-ul este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor, deși S.C. Trend Asig S.R.L. va face eforturile necesare pentru a asigura siguranța conținutului site-ului.   
• S.C. Trend Asig S.R.L. nu va fi ținut responsabil de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesezi site-ul sau de eventuale pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea de pe site a oricăror materiale, orice material descărcat de pe site fiind folosit pe riscul tău propriu.   
•în nicio împrejurare S.C. Trend Asig S.R.L. nu poate fi ținut responsabil pentru acțiunile pe care utilizatorul le întreprinde pe baza informațiilor sau a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului www.trendasig.ro. Utilizatorul ia act de faptul că:   
• toate informațiile prezentate despre ofertele partenerilor sau ale altor terți sunt introduse în cadrul site-ului direct de către aceștia sau sunt preluate din documente publice ale acestora.  

• niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă sau cerere de cumpărare sau vânzare a vreunui instrument financiar, în special, prețurile, valori ale dobânzilor sau evaluările prezentate pe acest site sunt doar orientative și nu constituie o ofertă a companiei S.C. Trend Asig S.R.L. sau a unui terț de a cumpăra sau a vinde vreun instrument financiar la acel preț. Deși s-au luat măsuri pentru a ne asigura că informațiile prezentate pe site sunt corecte în momentul publicării, S.C. Trend Asig S.R.L. (sau orice terț care este prezent pe acest site) nu poate fi ținut responsabil pentru claritatea sau gradul de completare ale acestora.   
• materialele de pe acest site pot fi modificate fără avertizări prealabile. Oricare dintre partenerii S.C. Trend Asig S.R.L. poate aduce modificări ofertelor sale și este posibil să existe un anumit decalaj de timp între data efectuării acestor modificări de către terți și data operării lor în cadrul site-ului www.trendasig.ro.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorul are dreptul:   
• de a avea acces gratuit la site-ul www.trendasig.ro;  
• de a fi informat asupra tuturor detaliilor pe care le solicita referitoare la serviciile oferite de S.C. Trend Asig S.R.L. prin intermediul site-ului www.trendasig.ro.

Obligațiile utilizatorului   
• Utilizatorul va folosi site-ul numai în scopuri legale și în condiții de corectitudine.   
• Utilizarea site-ului este permisă strict persoanelor care au vârsta minimă de 18 ani.   
• Utilizatorul (cumpărătorul) se obligă să introducă pe site numai date corecte, conforme cu realitatea. S.C. Trend Asig S.R.L. nu poate fi tras la răspundere sub nicio formă pentru efecte cauzate de furnizarea incompletă, incorectă sau falsă a informațiilor introduse pe site.  
• Notificarea primită de către utilizator (e-mail) după efectuarea comenzii online are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii.   
• Dacă exista motive justificate, S.C. Trend Asig S.R.L. își rezervă dreptul de a refuza comanda Utilizatorului (cumpărătorului) în cazul în care se constată diferențe între documentele primite de la Utilizator (cumpărător) și informațiile introduse pe site sau pentru orice alte motive pentru care Asiguratorul refuză emiterea poliței de asigurare. În acest caz se va returna integral suma de bani încasată de la Utilizator (cumpărător).    
• Informațiile introduse de către Utilizator pe site și/sau documentele furnizate vor sta la baza Contractului la Distanță.

Astfel:   
• nu va modifica, transmite, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site;   

• nu va folosi serviciul oferit prin intermediul acestui site pentru a transmite sau a recepționa materiale care au un conținut ilegal, imoral, obscen, vulgar, defăimător sau amenințător;   
• nu va desfășura activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de tipul "Denial of Service", precum și orice activitate care contravine politicilor general acceptate de acces la Internet.   

   Violarea sau tentative de violare a securității sistemelor sau rețelelor informatice intră sub incidența legii penale, orice încălcare a legii urmând a fi raportată de S.C. Trend Asig S.R.L. autorităților competente și a fi sancționată conform legii.   
   În cazul în care utilizatorul încalcă (deliberat sau involuntar) termenii și condițiile de utilizare a acestui site, S.C. Trend Asig S.R.L. va fi exonerat de răspundere cu privire la orice eventuală pretenție venită din partea unui utilizator sau unui terț, directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciilor oferite prin intermediul acestui site, răspunderea pentru prejudiciul creat aparținând exclusiv utilizatorului.

Condiții de plată   

   Contractul de asigurare va intra în vigoare la data stabilită de părți. Cu toate acestea, contractul de asigurare nu poate intra în vigoare înainte de data la care prima de asigurare/prima rată din aceasta, este încasată de asigurator, ori din momentul confirmării plății de către organismul bancar (pentru plata online).   
   Utilizatorul va plăti prima de asigurare stabilită prin contractul de asigurare.  Prima de asigurare se plătește în RON. Prima de asigurare nu este purtătoare de TVA.    Prima de asigurare reprezintă prețul final plătit de utilizator pentru a beneficia de contractul de asigurare. Costurile legate de întreținerea site-ului www.trendasig.ro și de expediere prin poștă electronică a poliței/contractului de asigurare sunt în sarcina S.C. Trend Asig S.R.L..

Modalitatea de plată a primei de asigurare și Livrarea poliței

   Utilizatorul va selecta modalitatea de plată a primei de asigurare disponibilă pentru produsul/ contractul de asigurare ales. Modalitățile de plată pot diferi de la un produs la altul, putând exista polițe/contracte de asigurare a căror primă poate fi plătită doar prin una din modalitățile menționate mai jos; de asemenea, modalitatea de plată poate diferi în funcție de data de intrare în vigoare a asigurării alese de utilizator.         Utilizatorul va avea acces doar la modalitățile de plată disponibile în condițiile alese.

    Utilizatorul poate alege următoarele forme de plata pentru asigurare:   
• Plata online cu cardul  

   Pentru efectuarea plății online, Utilizatorul este direcționat pe pagina securizată de internet a procesatorului de plăți online, unde are loc autorizarea tranzacției.   

   Plățile cu cardul sunt procesate prin intermediul procesatorului de plăți online EuPlatesc.   
• Plata prin transfer bancar

   Pentru efectuarea plății prin transfer bancar, suma poate fi virată în contul Brokerului: Beneficiar: S.C. Renomia SRBA Broker S.R.L., sediu social situat în str. Aristide Pascal 29-31, sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/8010/1998, CUI 10896391, tel. 021 313 8393.

    Prin inițierea transferului bancar sunteți de acord ca noi să emitem polița în numele dumneavoastră ulterior verificării documentelor care confirmă plata.   
• Livrarea la domiciliu  

   Utilizatorul va completa formularul de cotații de preț și va alege modalitatea de plată.   

   Polița de asigurare va fi livrată imediat la adresa e-mail menționată de utilizator.  

 Începând cu data de 1 Iulie 2020 polițele RCA vor fi tipărite pe hârtie albă, standard, format A4.   

   Măsura tipăririi poliței RCA (respectiv a Certificatului Carte Verde) pe hârtie albă are la bază decizia BAAR comunicată Consiliului Biroului European, care a avut această inițiativă și reprezintă o măsură de simplificare a emiterii documentului RCA.   

   Livrarea poliței RCA se face doar în format digital (PDF) prin e-mail.   

   Opțional, livrarea se poate face prin servicii de curierat, în 2-3 zile lucrătoare, contra cost, suma urmând a fi comunicată înainte de livrare, ea fiind diferențiată în funcție de localitatea în care se va face livrarea.   

   În cazul în care se dorește livrarea în afara țării, costul expediției este suportat de către client, iar aceasta se va efectua prin intermediul DHL România.   

Condiții de garanție și politica de returnare/modificare a polițelor  

 Asiguratorii care au fost autorizați să practice anumite clase de asigurări își asumă răspunderea pentru toate polițele și pentru toate erorile sau omisiunile apărute la emiterea polițelor de asigurare fie direct, fie prin intermediarii în asigurări.

  Se poate solicita returul/modificarea poliței de asigurare livrate doar în situația în care datele din polița livrată nu corespund cu cele introduse de client în formularul de comandă. Costurile de retur vor fi suportate de către S.C. Trend Asig S.R.L.. Adresa la care se returnează polițele este: Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 24.

Condiții de denunțare a contractului de asigurare   

   Utilizatorul poate denunța contractul de asigurare în cazurile și în condițiile prevăzute de contractul de asigurare respectiv.  

 Pentru RCA legea 132/2017, art. 8 alin. (3) permite unui asigurat care se află in situația de a avea mai multe contracte de asigurare încheiate pentru același vehicul să păstreze primul contract RCA și să rezilieze pe celelalte care au data de intrare in vigoare mai mare decât primul, iar acest drept poate fi exercitat o singură dată pe perioada unui an calendaristic.  

 De asemenea, la art. 5 alin. (9) si (10) din Legea 132/2017 (Legea RCA) se prevede:

(9) In situația în care informațiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată și modificată de asiguratorul RCA după notificarea prealabilă a asiguratului.

(10) În cazul prevăzut la alin. (9), dacă asiguratul nu își exprimă acordul cu privire la modificarea condițiilor contractuale, acesta poate denunța contractul RCA în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.   

    Utilizatorul are dreptul de a denunța contractele de asigurare facultativă în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului/primirea poliței și a condițiilor contractuale, fără penalități și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denunțarea unilaterală a contractelor care au ca obiect asigurările de viață, dacă nu există evenimente asociate poliței de asigurare.   De asemenea, pentru asigurările facultative, se poate denunța contractul oricând în timpul derulării contractului de asigurare, dacă nu mai există interesul asigurabil din partea asiguratului/contractantului sau a a obiectului/bunului asigurat și dacă nu există evenimente asociate poliței de asigurare. În acest caz asiguratorul va returna o parte din primă, proporțional cu perioada rămasă pană la expirarea poliței de asigurare.  

 În privința asigurărilor obligatorii prin norme legale, denunțarea sau renunțarea utilizatorului (în calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar în condițiile specificate în actele normative care reglementează respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, dacă este cazul.   În cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, se aplică reglementările specifice acestei asigurări.  

 Asigurarea obligatorie a locuinței nu poate fi denunțată/anulată, după plata primei de asigurare.   În cazul în care contractul de asigurare a început să își producă efectele în perioada de notificare, prima de asigurare va fi restituită pro rata și în măsura în care nu s-au produs evenimente asigurate și/sau nu există daune avizate în baza respectivului contract / poliță de asigurare.  

 În cazul în care s-au înregistrat daune înainte de renunțarea la contract prevăzută în prezentul Capitol, primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare nu se mai restituie.  

 Solicitarea renunțării la un contract se face prin trimiterea unei cereri de anulare prin intermediul emailului la adresa mail@trendasig.ro.

  Termenul de restituire a primelor de asigurare în cazul polițelor/contractelor de asigurare este de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării denunțării de către utilizator.

Modificarea termenilor și condițiilor  

   S.C. Trend Asig S.R.L. poate modifica prezentele condiții la anumite intervale de timp. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința utilizatorului prin intermediul site-ului www.trendasig.ro, fără a fi necesară vreo altă modalitate de notificare. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site.

  Vizitarea în continuare a acestui site presupune ca ai citit și că ești în totalitate de acord cu termenii și condițiile de utilizare de mai sus.